Боротись за віру, раз дану святим

Чому варто працювати зі Свідками Єгови

Автором буде наведено декілька фактів для того, щоб визначити, чи має Організація Сторожової Башти1 загрозу для людей, для послідовників ОСБ, для тих, хто не належить до цієї організації та для євангельських церков. Чи є ОСБ небезпечною організацією в релігійному світі? Якщо так, то праця з її послідовниками є виправданою.


Статистика росту членів ЄХБ і ОСБ в Україні з початку 90-х років

На перший погляд, порівняння статистик росту членів Євангельських Християн Баптистів (ЄХБ) і ОСБ може здатися недоречним, так як він ніяким чином не вказує на небезпеку ОСБ. Так, але у поєднанні із іншими, розглянутими далі аргументами, таке зауваження зникне. На початку дев'яностих років з'явилася незалежна держава Україна. У зв'язку з цим в Україні була дана свобода віросповідання. Тобто, держава дозволила реєструватися тим релігійним групам і організаціям, яким це було заборонено в Радянському Союзі.

На початку 90-х в Україні відбулися значні переміни, в тому числі і в релігійному світі. У 1990 р. 25 - 27 січня на 21 з'їзді євангельських християн-баптистів України було проголошено створення самостійного союзу євангельських християн-баптистів України.2 У 1991 р. 28 лютого «Свідки Єгови» були офіційно зареєстровані в Україні в статусі релігійної організації. На території України, станом на 1991рік, було близько 25 500 послідовників ОСБ.3 За даними ОСБ в щорічному звітному журналі організації за 2015 рік, станом на 2014 р., було зареєстровано 150 906 активних членів ОСБ.4 За 22 роки вільної проповідницької діяльності ОСБ збільшила кількість своїх послідовників (активних) на 125 405 чоловік. Це, в середньому, близько 5 722 чоловіки на рік, які приєднувалися до ОСБ.

Станом на 1 січня 1992 р. Всеукраїнський Союз Церков Євангельських Християн Баптистів (ВСЦЄХБ) об'єднувало більше 96 000 членів церкви. До 2013 року ВСЦЄХБ збільшилось до 131 000 віруючих, які були прийняті через водне хрещення і свідомо сповідують свою віру. Загалом, зібрання відвідують близько 300 000 осіб.5 Отже, за 21 рік ВСЦЄХБ збільшився на 35 000 членів церкви. Виходить, що за рік, в середньому, до церкви приєднувались 1 666 осіб. Якщо взяти до уваги ці дані, то ми бачимо, що ОСБ зростає в 3,4 рази швидше за ВСЦЄХБ. Ці цифри якщо і не несуть прямої загрози, то вказують на те, що потрібно бути на сторожі, уважними та обережними щодо ОСБ.


Небезпека у вченні ОСБ

Вчення - це основа віросповідання. Всі релігії мають свою священну книгу (книги), на якій вони основують своє вчення. ОСБ заявляє, що вони - це християнська організація, а це означає, що їхнє вчення повинне базуватися на Біблії. Так як Біблія - це Слово Боже, то вона є основною і єдиною священною книгою для християн. У кожному випуску публікацій ОСБ пропонується спільне з ними вивчення Біблії. Та вивчення Біблії у «Свідків Єгови» асоціюється не з тим, що мають на увазі звичайні (невіруючі) люди, і, тим більше, віруючі (євангельські християни). Для послідовників Сторожової башти вивчати Біблію означає вивчати її, в основному, по публікаціях «Вартова Башта» і «Пробудіться».

Ще на початку існування ОСБ її перший президент і засновник Чарльз Тейз Рассел про свою роботу, написану в шести томах, говорив так:

Оскільки шість томів «Дослідження Святого Письма» практично є Біблією, тематично організованою, з системою підтверджень її істинності, то ми не маємо права називати ці томи «Біблія у впорядкованій формі», бо це не коментарі, а практично сама Біблія. До того ж ми бачимо людей, які не тільки не розуміють божественний план вивчаючи саму Біблію, але також ми бачимо, що якщо хтось відкладає вбік «Дослідження Святого Письма», навіть якщо він використовував його протягом років, ознайомився з ним – і ось, якщо після цього він відкладає в бік «Дослідження…» й забуває про них, повертається лише до однієї Біблії, то він потрапляє у темряву. З іншого боку, якщо він читав тільки «Дослідження…» з їхніми коментарями і ремарками й не прочитав ні слова з Біблії, то він буде знаходитися в світлі, бо з ним буде Світло Святого Писання» (Чарльз Тейз Рассел, «Вартова Башта», 15 березня 1910 р., с. 298).6

Із цього вислову ми бачимо, яку високу думку про своє тлумачення має ця організація. Саме на «вивченні», «дослідженні» Писання вона ставить сильний акцент. ЇЇ послідовники досить часто говорять, що отримання знань про Бога дуже важливе аби уникнути знищення в Армагедоні. Тобто, щоб мати вічне життя (на землі) потрібно наполегливо накопичувати знання про Бога.7 Звісно, з їхньою допомогою, бо без допомоги ОСБ ніхто Біблію правильно зрозуміти не зможе. Це твердження досить яскраво видно із їхніх публікацій:

Подумайте тільки, пізнання самого Суверенного Господа всесвіту, його організації та його намірів! У цьому плані ми можемо застосовувати духовні кайла і лопати. Це публікації на основі Біблії, які допомагають нам копати в Слові Єгови та усвідомлювати його значення (Йова 28:12-19).8

Познакомится с заповедями и учениями Христа и руководствоваться ими в жизни – вот ключ к свободе. Уже сегодня это дает некоторою свободу, а в ближайшем будущем под правлением Иисуса Христа принесет всем полное освобождение. Поэтому было бы мудро узнавать «слово» Иисуса, изучая Библию (Иоанна 17:3). По примеру первых христиан постоянно сотрудничайте с собранием истинных учеников Христа. И тогда те истины, которые Иегова открывает сегодня с помощью своей организации, принесут освобождение и вам (Евреям 10:24, 25).9

Одного разу, під час спілкування автора зі «свідками Єгови», вони говорили про необхідність отримувати знання щоб бути спасенним (у їхньому розумінні цього слова). І, як аргумент, у підтримку сказаного, привели цитату із Євангелії від Івана: «А щоб отримати вічне життя, потрібно пізнавати тебе, єдиного правдивого Бога, і посланого тобою Ісуса Христа» (Ів. 17:3)10 (курсив автора). Це вчення про отримання спасіння через накопичування знань є офіційним вченням організації.11 Також в книжці, яка широко використовувалася для вивчення Писання зі «свідками Єгови», про можливість отримати спасіння написано так:

Так и сегодня «великое множество» людей, которые применяют в своей жизни познания о Боге и получают одобрение Иеговы, имеют надежду пережить конец этой злой системы вещей и жить вечно на полностью очищенной земле.12

Так, в ОСБ спасіння досягається власними зусиллями, бо накопичування знань - це зусилля, хоча й інтелектуальні. Анкерберг Д. і Уэлдон Д.13 висловились відносно спасіння у «свідків Єгови» так: «Свідки Єгови вважають благодать лише можливістю, за допомогою якої люди можуть досягти власного спасіння. Вона не є Божим даром, який вільно посилається» (переклад автора).14

Вони навіть готові перекручувати слова Ісуса Христа і надавати їм іншого значення, аби якось обґрунтувати своє вчення. Вищенаведений текст не є єдиним, який ОСБ подала у власному світлі для того, щоб Біблія підтверджувала їхнє вчення. Таких місць є досить багато. У Новому Заповіті слово «Господь» було замінене словом «Єгова» 23715 разів, із яких 83 навіть не є цитатами із Старого Заповіту.16 Хоча у грецьких манускриптах Нового Заповіту слово «Єгова» не використовувалось.17

Взагалі, переклад Біблії ОСБ це окрема тема, яка ще раз показує неправдивість ОСБ. Так, у передмові Біблії перекладу ПНС написали наступне:

Під час роботи над «перекладом нового світу» було докладено зусиль, щоб якнайточніше передати зміст грецького тексту… Перекладачі цієї праці з любов’ю до Бога, який є Автором Святого Письма, відчувають перед ним особливу відповідальність, щоб передати його думки та слова якнайточніше.18

В той же час, доктор Джуліус Менті19 про своє ставлення відносно перекладу Біблії ОСБ, сказав:

Мне никогда не приходилось читать Новый Завет в переводе, который был бы хуже «Подстрочного перевода грекоязычных Писаний Царства». По сути это вовсе не перевод Писания. Это скорее искажение Нового Завета. Переводчики использовали, переложив на современный язык, то, что перевел в 1893 г. Дж. Б. Росерхем, и изменили толкование множества мест в тексте в угоду утверждениям, в которые верят и которые проповедуют Свидетели Иеговы. Это не перевод, а искажение.20

Перекладачі ОСБ, які працювали над «Перекладом нового світу»21, перекрутили тексти з метою заховати істинну сутність, природу Ісуса Христа. Наприклад: «Через нього було створено все інше на небі і на землі, видиме і невидиме: чи то престоли, чи панування, чи уряди, чи влади. Усе інше створене через нього і для нього» (Кол. 1:16).22 У цьому тексті навмисне було вставлене слово «інше», якого в грецькому тексті не має. Це для того, щоб показати читачам, що Ісус Христос є творінням, а не Богом. Також в іншому тексті у посланні до филипян ОСБ розмістила слова написані апостолом Павлом таким чином, щоб, знову ж таки, закрити божественність Ісуса Христа «він, хоча й був у Божій подобі, навіть не допускав думки про зазіхання, тобто про те, щоб бути Богові рівним» (Фил. 2:6).23

Цей список можна продовжувати далі, але і цього достатньо, аби побачити, що ОСБ перекручує істину для виправдання свого вчення. Біблія ОСБ є небезпечною для необізнаного читача. Читаючи ПНС людина не зможе повірити в Ісуса Христа, який будучи Богом помер за гріхи людей, щоб дати їм шанс на вічне майбутнє з Ним.

Ось деякі із основних доктрин вчення ОСБ, в які вони свято вірять і проповідують. Вони відрізняються від вчення євангельського християнства.

Єдиний вічний Бог – це Бог Отець Єгова, Христос не є вічним Богом, а лише першим творінням Ієгови24, архангелом Михаїлом25, і Дух Святий не володіє своєю окремою Божественною особистістю.26 Для ОСБ Святий Дух є лише силою Бога Ієгови. Вони порівнюють Його із струмом, без якого не світить лампа. У вченні ОСБ Божественної Трійці не існує.

ОСБ заперечує існування безсмертної душі і життя після смерті. У їх вченні людина після смерті просто перестає існувати.27 Але вона має надію на воскресіння в життя без смерті на оновленій землі.28 Та є ще «мале стадо» у вченні ОСБ, це ті, які удостоїлись бути воскрешеними для життя в небі і царювання над землею з Ісусом Христом. Це 144 000 праведників, яким пощастило народитися в період між 33 і 1935 рр. після Р.Х.29

Ще одне із основних вчень ОСБ - це дата 1914 р. Як наполягають «свідки Єгови» з цієї дати Христос почав невидимо правити на землі. 1914 р. це кінець часів язичників і з цієї дати почався невизначений відлік часу до Армагедону.30

Як говорилося вище, ці доктрини вчення організації відрізняються від вчення євангельських християн. Та не це, по суті, є проблемою. Проблемою, навіть катастрофою є те, що вони відрізняються від вчення Біблії. Ісус Христос сказав: «Дослідіть но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про Мене!» (Iв.5:39). ОСБ навмисно надає неправдиву інформацію про Ісуса Христа. Спотворюючи її, вона видає цю інформацію за єдину, яка претендує на істинну. Такими діями організація позбавляє мільйони своїх послідовників вічного життя, так як без Ісуса Христа воно не можливе.

Отже, ми бачимо, що вчення ОСБ є дуже небезпечним. Підсумовуючи вище наведені спостереження, ми бачимо, що ця небезпека полягає в наступному: правильно тлумачити Писання може тільки керуюча корпорація, як представники «вірного і доброго раба»; без публікацій організації людина не може належним чином розуміти писання; Христос представлений як творіння, а Дух Святий як сила Бога, а не як особа Божества; відкинуте вчення про безсмертну душу; організація визначила лише 144000 для небесної надії і царювання з Христом; ОСБ запевняє, що Ісус Христос присутній на землі з 1914 р. і керує нею через свою видиму організацію Сторожової Башти.

Тому, нам потрібно бути уважними і пильними до вчення «свідків Єгови» і до його розповсюджувачів. Ще одна небезпека ховається в тому, що багато з того, чому вони навчають є правильним, і через це необізнані в Писанні люди стають членами організації. Це як отрута, в якій міститься одна сота, а то й тисячна доля отруйної діючої речовини, а решта - добра їжа, щоб приманити жертву.


Загроза руйнування фізичного та психологічного здоров'я у послідовників ОСБ

«Свідки Єгови» приймають нових людей завжди привітно і з любов'ю. Та трохи згодом відкривається справжнє обличчя організації. Це стає реально помітним, коли людина стикається із контролем ОСБ у вихованні дітей, у суспільному житті, у правах людини на збереження життя.

Загроза руйнування фізичного здоров'я

Багатьом відомо, що «свідки Єгови» проти переливання крові. Вони не дозволяють лікарям переливати їм кров у разі необхідності. Навіть більше того, вони не дозволяють переливати кров і своїм дітям, для збереження їхнього життя. ОСБ вчить своїх послідовників, що краще померти від нестачі крові і бути воскрешеним Богом, аніж померти на завжди грішником, тобто переллявши кров.31 На випадок, якщо поряд не буде «свідка Ієгови», а сам потерпілий буде без свідомості, «свідки Єгови» носять із собою картку, яка знімає відповідальність із медиків і медичних установ в разі смерті потерпілого свідка. У цій картці написано, що її власник сам відмовляється від переливання крові.32

ОСБ вперше зазіхнула на здоров'я своїх послідовників у 1930-х рр. Тоді вона заборонила своїм послідовникам і їх дітям робити вакцинацію проти віспи. Але щоб їхніх дітей могли прийняти до державної школи вони підроблювали документи про щеплення. Приблизно через 20 років ОСБ змінила своє бачення щодо вакцинації і дозволила робити щеплення.33

З 1967 року ОСБ заборонила пересадку органів, представивши це як канібалізм. Та у 1980 році заборона на пересадку була відмінена.34 Також цікаво, що ОСБ дозволила «свідкам» у Швеції робити переливання крові, на відміну від інших. «Тому багато сучасних Свідків не повірять в те, що у Швеції, наприклад, Організація Сторожової Башти, погодилася задовольнити умову влади і дозволила своїм членам отримувати переливання крові».35 За ці роки заборони вакцинації і пересадки органів, мабуть, не мало людей переносили ускладнені хвороби, залишались каліками і помирали. Так організація «грається» здоров'ям і життям своїх вірних послідовників, отримуючи «нове світло», яке відкриває їм «повнішу Божу волю». Через своє неправдиве тлумачення, доктрину, організація принесла в жертву багатьох своїх послідовників і їх дітей.

Загроза руйнування психологічного здоров'я

Слідуючи правилам ОСБ «свідки Єгови» наражають на небезпеку не тільки своє фізичне здоров'я, а й психологічне. Коли батьки дивляться на дитину, яка помирає через заборону організації, це безперечно залишає слід на їхньому психологічному стані. Коли дітям, батькам, чи взагалі родичам не дозволяють розмовляти через те, що хтось із них не дотримався правил ОСБ, це пригнічує людей і залишає слід у серці.36

У 1972 році ОСБ навіть зазіхнула на інтимне життя подружжя, вказуючи що можна, а що ні. За новим наказом свідки повинні були звітувати перед комітетом (старійшинами общини) про своє інтимне життя. Старійшини, в свою чергу, «неслухняних» карали аж до відлучення. В результаті такої політики ОСБ стосунки у сім'ях свідків стали погіршуватися, а в деяких випадках доходило до розлучень.37

Через шість років «вірний раб» отримав нове світло і заборону 1972 року відмінили. Та ОСБ, як завжди, не понесла відповідальності за вчинену шкоду – сором, страх, провину, право на особисте життя і розбиті назавжди родини. Та через шість років організація отримала нове повеління із штабу в Брукліні, яке знову дозволило організації контролювати інтимне життя сімейних пар.38

По особливому тяжко переносити психологічне навантаження організації дітям свідків. По-перше тому, що в залах царства не має окремо відведених місць для дітей; по-друге, немає ніяких програм для дітей. Всі діти повинні сидіти разом із дорослими і слухати інформацію, яка дітьми не сприймається; по-третє, свідкам забороняється святкувати будь які свята, чи то Дні народження, Новий рік, Різдво, державні свята, не можна вставати під час гімну країни… .39 Якщо дорослі можуть спокійно ставитися до цього, то на дітей ці заборони впливають негативно. Діти свідків Єгови живуть відрізаними від повноцінного суспільного життя, тому що їм забороняється багато того, чим живуть звичайні діти.

Ще одним фактором, який впливає на психологічний стан «свідка Єгови» є вчення «нового світла». Цим вченням керуюча корпорація намагається закрити невдалу сторінку свого минулого. Тому послідовники організації не можуть бути впевненими в тому, що сьогоднішнє вчення буде таким самим і взавтра. Люди, які живуть у нестабільності, завжди є емоційно вразливими.

Таким чином, беручи до уваги вищенаведені факти, стає очевидним те, що ОСБ наносить велику шкоду як фізичному так і психологічному здоров’ю своїх послідовників та їх дітей.


Біблійне заохочення до захисту своєї віри і благовістя послідовникам ОСБ

Досить багато людей зустрічалися із «свідками Єгови» на порозі свого дому. Мабуть, всі християни погодяться, що з ними дуже важко говорити. У багатьох випадках «свідки» навіть виходять «переможцями» у знанні Біблії, цитуючи тексти, які підтверджують їх вчення, і розбиваючи доводи євангельських християн. Доктор богослів'я , президент служіння «Роздумуючи з допомогою Писання» і колишній «свідок Єгови» Рон Роудс написав: «середній «Свідок Єгови» здатен і пояснити, і відстояти, і обґрунтувати власні переконання, цитуючи конкретні тексти з Біблії»40 (переклад автора).

Один відомий дослідник культів д-р Уолтер Мартін41 сказав, що «свідок Єгови» із середніми богословськими знаннями приблизно за 30 секунд може зробити «відбивну» із богословських знань середнього християнина.42 Тоді виникає цілком логічне запитання, навіщо з ними говорити взагалі?

Якщо ми, християни, відроджені Духом Святим люди, то ми маємо виконувати волю Бога. Для нас вона полягає в тому, щоб ми свідкували про Ісуса Христа. «А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана Мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь» (Мт.28:18-20).43

Також Бог хоче, щоб усі люди покаялися. «Не зважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися» (Дiї.17:30). Якщо ми, християни, визнаємо «свідків Єгови» не відродженими людьми, то ми маємо свідкувати їм про Христа, щоб і вони могли отримати дар спасіння. Біблія у першому посланні Петра, третьому розділі, п’ятнадцятому вірші наказує нам бути завжди готовими на відповідь кожному, хто нас запитає про надію, що у нас. І послідовники даної організації не є виключенням. Ми готові свідкувати православним, католикам, атеїстам, язичникам та, чомусь, «свідків Єгови» уникаємо. Вони такі ж самі грішники, як і решта людей і потребують спасіння. Спасіння через Ісуса Христа, бо іншого шляху немає.

Наш Бог є Бог люблячий. Саме через безмежну любов до грішних людей Він і послав Ісуса Христа на смерть за гріхи всього світу, щоб віруючі у Нього могли спастися Ін. 3:16. Так як ми є діти Божі, ми також маємо проявляти любов до інших людей, і, насамперед, у тому, щоб вказати їм шлях спасіння, розповідаючи про Ісуса Христа.

Хтось може сказати, що таким як вони (свідкам Єгови) вже нічого не допоможе. Вони вже не думають самостійно і не можуть адекватно приймати істину про Христа, за них думає Сторожова Башта. Можливо, в деякій мірі, це і так, але Писання говорить нам наступне: «А раб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, що навчав би противників із лагідністю, чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї» (2Тим.2:24-26).

Отже, як бачимо, Писання наполягає, щоб ми, як послідовники Ісуса Христа, свідкували про Нього усім людям без виключення, і ворогам, і навіть «свідкам Єгови». «Чи не дасть їм Бог покаяння».


Закінченя

Для багатьох євангельських християн зустріч із послідовниками культу «свідків Єгови» є вкрай небажаною ситуацією. По-перше, тому, що вони не навчені з ними розмовляти; по-друге, вони не розуміють, для чого це потрібно робити; по-третє, вони не знають або погано знають історію і вчення ОСБ.

В першу чергу, щоб працювати з такими людьми, потрібно розуміти необхідність цього, потрібна мотивація. Цією мотивацією для нас може і має бути небезпека культу. Небезпека у його швидкому зростанні і розповсюдженні єретичного вчення, у негативному впливі на фізичне і психологічне здоров'я людей, які пов’язали з ним своє життя. Окрім цього, мотивацією для нас має бути заклик Писання до благовістя усім людям, які потребують спасіння. А «свідки Єгови» хоча і щирі люди, та вони не спасенні.


Володимир Демчук
бакалавр богослів’я

1 Далі ОСБ.

2 А. н., «Вместо заключения, Евангельско-баптистское братство в независимой Украине» http://anabaptist.ru/obmen/hystory/ist1/files/books/book_001/0028_t.html, (21 вересня 2014).

3 А. н., «Свидетели Иеговы, Украина сектантская – религиозные секты и культовые группы» http://ukrsekta.info/static/si.html, (21 вересня 2014).

4 А. н., Щорічник Свідків Ієгови. 2015 (Druk und Verlag: Wachtturm-Gesellschaft? Selters/Taunus), www.jw.org/uk/публікації/книжки/2015-щорічник/ (1 лютого 2015), 176.

5 А. н., «Религия на Украине», Вікіпедія, в розділі «Баптизм», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5#.D0.91.D0.B0.D0.BF.D1.82.D0.B8.D0.B7.D0.BC (1 лютого 2015).

6 Джош МакДауел і Дон Стюарт, Ошуканці. В що вірять культи, як вони приймають віруючих, (Мінськ: «Пікорп», 1997), 77-78.

7 А. н., Познание ведущее к вечной жизни, (Brooklyn, New York, U.S.A., Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. International Bible Students Association,1995), 171.

8 А. н., Вартова Башта, (Brooklyn, New York, U.S.A., Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. International Bible Students Association, 15 червня 1998), 14.

9 А. н., Сторожевая Башня, 1мая 1999, 7.

10 Переклад нового світу, видання 2012, (Brooklyn, New York, U.S.A.,Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. International Bible Students Association, 2005).

11 А. н., Смотри! Я творю все новое, (Brooklyn, New York, U.S.A, Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. International Bible Students Association, 1989), 27.

12 Познание ведущее к вечной жизни, (Brooklyn, New York, U.S.A, Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. International Bible Students Association, 1995р.), 180.

13 Джон Анкерберг – ведучий широко відомої в США телепрограми «Показує Джон Анкерберг». Він має вчену ступінь магістра богослів'я, історії і християнства. Джон Уэлдон - автор і співавтор багатьох книг, має ступінь бакалавра соціології, магістра богослів’я і християнської апологетики, а також ступінь доктора в області порівняльного релігієзнавства зі спеціалізацією по східним релігіям.

14 Д. Анкерберг, Д. Уэлдон, «Факты о Свидетелях Иеговы: Ответы на 20 наиболее часто задаваемых вопросов об Обществе Сторожевой Башни», електронний текст, [версія 6], Bible Quote, розділ 3.

15 Переклад нового світу, 5, 476.

16 А. н., «Имя Бога в переводе «Нового Мира», перевод с английского, 2003, 55 www.tetragrammaton.org/divinenamerussian1.pdf (21 вересня 2014).

17 А. н., «Имя Бога в переводе «Нового Мира», 10 – 11.

18 Переклад нового світу, 5.

19 Джуліус Менті був одним з найвидатніших дослідників грецької мови у світі.

20 Анкерберг и Уэлдон Д., «Факты о Свидетелях Иеговы», розділ 4.

21 Переклад нового світу – далі ПНС.

22 Переклад нового світу.

23 Там само.

24 А. н., Чого на справді вчить Біблія, (Brooklyn, New York, U.S.A., Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. 2008), 202 – 204.

25 Там само, 218 – 219.

26 А. н., Чого на справді вчить Біблія, 202 – 204.

27 Там само, 58.

28 Там само, 34, 72.

29 Н. В. Порублёв, Организация свидетелей Иеговы в свете истории и учения Библии, ред. Зуев А. В. и Демянов Н. М., (Австралія: С. Е. О., 2001), 228.

30 А. н., Чого на справді вчить Біблія, 218.

31 А. н., Чого на справді вчить Біблія, 130-131.

32 Рон Роудс, Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания, пер. с англ., (СПб: ОО «Центр апологетических исследований», 2004), 358-359.

33 Порублёв, Организация свидетелей Иеговы, 237-238.

34 Девид А. Рид, «За кулисами сторожевой Башни Разоблачение организации «Свидетелей Иеговы», перевод с английского Инга Сухоцкая, ред. Д. Розет, (СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1998г. – 162с.), 120-121, электронный вариант.

35 Норман Ховланд, «Бесстыжая эксплуатация трагических смертей. О спекуляции Общества Сторожевой Башни на трагической гибели людей в нацистских лагерях», http://www.hristadelfiane.org/krizissovesti.pdf (23 вересня 2014).

36 Порублёв, Организация свидетелей Иеговы, 240.

37 Рид, «За кулисами сторожевой Башни», 16 – 18.

38 Рид, «За кулисами сторожевой Башни», 118.

39 Рид, «За кулисами сторожевой Башни», 39 – 43; А. н., Чого на справді вчить Біблія, 222-223.

40 Роудс, Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания, 13.

41 Уолтер Мартін – доктор релігієзнавства, автор багатьох книг.

42 Роудс, Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания, 10.

43 Якщо не вказано інше, то тексти взяті з Біблії у перекладі проф. Івана Огієнка.