Боротись за віру, раз дану святим

Нові апологетичні матеріали

Сексуальная чистота и духовный рост

Сексуальная чистота и духовный рост

Статья поднимает тему святости в сексуальных отношениях. Как христиане, в этой сфере своей жизни, могут угодить Богу и прославить Его? Каким образом они могут освятить то, что происходит в их спальне? Тема актуальна, так же потому, что сегодня существуют полярные мнения. С одной стороны говорят о том, что христиане отрицательно относятся ко всякому сексу, считая его грехом. Как следствие, люди живут с постоянным чувством вины. С другой, провозглашается вседозволенность, граничащая с похотью и имеющая оттенок эгоизма. Когда один партнер использует другого для удовлетворения своих сексуальных потребностей, а на брак смотрят, как на форму легализированной похоти.

Читати далі

Відношення до гріха ліні в церкві

Відношення до гріха ліні в церкві

Якщо деякі дієздатні члени церкви не працюють своїми руками, а лише метушилися і вдають ніби працюють, то церква в такій ситуації може відчувати обтяження, піклуючись про їх утримання. Апостол Павло бачить вирішення цієї проблеми в застосуванні церковної дисципліни до таких братів, а саме її третього кроку – церковного зауваження.

Читати далі

Как можно доказать бытие Бога

Как можно доказать бытие Бога

У каждого человека на протяжении жизни возникает вопрос о существовании Бога. Очень сложно найти материальные доказательства, поскольку Бог духовное и невидимое Существо. В этой статье мы рассмотрим как Бог свидетельствует о Себе через Священное Писание, творение, через совесть и разум человека. Как и какие откровения Бог дает о Себе. Мы увидим реальную Личность, которая говорит, чувствует и живет.

Читати далі

Проблема неправильного распоряжения временем

Проблема неправильного распоряжения временем

Одной из актуальных проблем современности является неправильное распоряжение временем. Хотя Бог дал каждому достаточно времени, ровно столько, сколько необходимо. Но проблема в том, что человек распоряжается им неверно. Ввиду актуальности указанной проблемы, в данном исследовании определяются и анализируются основные причины неправильного распоряжения временем. Дается их библейская оценка. Затем оцениваются последствия этой проблемы. Представляется учение Библии о распоряжении временем, раскрываются принципы, подходи и правила, которые указывают на путь решением данной проблемы, помогая устранить ее причин и преодолеть последствия.

Читати далі

Грех порнографии

Грех порнографии

В современном обществе проблема порнографии является крайне актуальной и важной, и с каждым годом уровень значимости ее будет только расти. Грех порнографии влияет не только на неверующих людей, но и на верующих, заставляя идти на компромис с вечными Божьими установлениями. В данной работе будет проведен анализ этого греха. Будет рассмотрен обзор существующей проблемы, произведен анализ библейских текстов и на основании этого предложены практические методы решения проблемы этого греха.

Читати далі

Брак с неверующим

Брак с неверующим

Статья посвящена исследованию библейского отношения к смешанному браку (браку с неверующим). Но прежде чем будут наведены результаты, вначале работы будет рассматриваться сущность и понятие брака, как такового, чем он является, а также кратко будет показано, какие вообще бывают браки с позиции Библии. В статье проводится исследования ключевых отрывков Писания, которые касаются данной темы, а также даются практические советы.

Читати далі

Як спілкуватися зі Свідками Єгови

Як спілкуватися зі Свідками Єгови

Перш за все, навіть послідовники культів, яким є і Організація Сторожової Башти, - це люди. Це грішні люди, які потребують спасіння. Писання повідомляє нам у посланні ап. Павла до римлян, п’ятому розділі, десятому вірші, що кожна грішна людина є ворогом Богові. Ми, як служителі Бога, маємо доносити до людей Євангеліє, вказувати людям на єдиний шлях спасіння – Ісуса Христа. Апостол Павло у посланні до коринтян написав: «Оце ми як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа: примиріться з Богом!» (2Кор.5:20).

Читати далі

Свідки Єгови – це культ чи християнська конфесія?

Свідки Єгови – це культ чи християнська конфесія?

Чим насправді Організація Сторожової Башти є єдиною правдивою релігією (як сама про себе заявляє), християнською організацією, чи, можливо, ОСБ і насправді є культом, як це про неї говорять. Для того, щоб це з’ясувати, спершу необхідно розглянути, що таке культ, а потім визначити, чи є в ОСБ його ознаки, які б і могли охарактеризувати її як культ.

Читати далі

Чому варто працювати зі Свідками Єгови

Чому варто працювати зі Свідками Єгови

Для чого взагалі потрібно займатися працею з послідовниками Організації Сторожової Башти? Що нас має спонукати до цієї праці? Щоб відповісти на ці запитання, в даному розділі буде представлено реальність загрози організації, яка проявляється в її швидкому росту, небезпечному впливу на фізичне і психологічне здоров’я її послідовників, а також Біблійне заохочення до захисту своєї віри і благовістя серед «Свідків Єгови».

Читати далі

Социальные сети в свете Священного Писания

Социальные сети в свете Священного Писания

Наряду с положительными аспектами коммуникации с людьми, находящимися далеко от нас, посредством социальных сетей проявились негативные стороны в виде зависимости и формирования неполноценного, ненастоящего общения через социальные сети. В данной статье рассматриваются проблема социальных сетей в рамках Слова Божьего с предоставлением рекомендаций относительно путей решения указанных проблем. Также даны некоторые рекомендации практического характера по профилактике зависимости.

Читати далі

Церковна дисципліна: відлучення та зауваження в євангельських церквах

Церковна дисципліна: відлучення та зауваження в євангельських церквах

Церковна дисципліна є невід’ємною частиною життя, розвитку та служіння церкви Христової. Основу церковної дисципліни та повеління застосовувати її в церкві дав сам Господь Ісус Христос своїм учням ще до народження церкви. Сьогодні є гострі проблеми із правильним розумінням в церквах дисципліни та необхідністю її правильного застосування для повноцінного духовного зростання членів тіла Христового. Шляхом вирішення цієї проблеми є розгляд на основі Священного Писання питань, що стосуються церковної дисципліни, її призначення, застосування, та того, які результати має приносити дисципліна в церкві.

Читати далі

Игромания как интернет-зависимость в свете Священного Писания

Игромания как интернет-зависимость в свете Священного Писания

На сегодняшний день трудно найти ребенка, подростка и даже взрослого человека, которые бы не знали, что такое компьютерные игры и хоть один раз в жизни не попробовали поиграть в них. Наряду с иногда положительным аспектам развлечения в компьютерных играх, проявились негативные стороны этих благ цивилизации в виде зависимости от компьютерных игр, подмене действительности виртуальной реальностью, теряя при этом бессмысленно много драгоценного Богом данного времени.

Читати далі

Возникновение пятидесятни­ческого движения

Возникновение пятидесятни­ческого движения

В истории христианства то и дело возникали различные течения, исповедующие какую-либо крайность, будь то предельный аскетизм или полная вседозволенность, нарочитая духовность или обожествление своих инстинктов. Так или иначе, эти учения не исчезали бесследно, увлекая множество последователей. Не стало исключением и пятидесятническое движение.

Читати далі

Брак и развод в учении Иисуса Христа (Матф.19:1-9)

Брак и развод в учении Иисуса Христа (Матф.19:1-9)

Вопрос развода и повторного брака, в современном обществе и церкви, как никогда актуален. Все чаще в поместных церквях возникают сложные, порой неразрешимые, ситуации связанные с разводом и повторным вступлением в брак. Тексты Писания, касающиеся этой темы, комментируются по-разному. Целью данной работы есть исследовать эту тему на основании учения Иисуса Христа, изложенного в Мат.19:1-9 в контексте всей Библии. Именно такое исследование данной темы дать нам ответ на вопрос: "Каков замысел Бога относительно брака?"

Читати далі

Душеопікунство людей похилого віку

Душеопікунство людей похилого віку

В даній роботі буде розглянуто, що Біблія говорить: про людей похилого віку та старих; про особливості їхніх духовних потреб. Буде запропоновано на розгляд важливі фактори в служінні душеопікунства старих людей, враховуючи їхні духовний, фізичний, матеріальний стан, їх родинне оточення, одружені вони чи одинокі. Також розглянеться участь церкви у підтримці тих, хто через старість не можуть доглядати себе.

Читати далі

Материальная поддержка служителей церкви: библейский взгляд

Материальная поддержка служителей церкви: библейский взгляд

Чтобы осветить роль материальной поддержки служителя, необходимо ясное понимание библейского учения. Исключительно таким образом возможно узнать Божественные принципы, которые были заложены по замыслу Творца. В данной работе рассмотрена библейская практика и принципы поддержки служителей, после чего предложено применение выявленных библейских принципов обеспечения служителя в современных церквях и сделаны соответствующие выводы.

Читати далі

Крещение Святым Духом в учении пятидесятников: библейское исследование

Крещение Святым Духом в учении пятидесятников: библейское исследование

Общепринятое название «пятидесятники» отражает теологическую особенность этого движения, которая подчеркивает важность сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы, и в такой же мере – веру в то, что крещение Святым Духом как переживание суть не только исторический факт, но и явление повторяющегося характера, и потому считается не только возможным, но и необходимым для каждого верующего. При этом крещение Святым Духом понимается как получение Его «полноты». В результате этого переживания верующий сверхъестественно погружается и облекается в силу Божьего Духа для эффективного служения церкви в целом и каждого верующего в отдельности (Деян.1:4–5,8).

Читати далі

Трилистник: христианство или язычество?

Трилистник: христианство или язычество?

В 2015 году евангелические союзы и объединения Украины потрясло грандиозное событие: «Фестиваль Надежды» с участием Франклина Грэма. Специально для участников этого фестиваля была напечатана брошюра «Христианская жизнь и свидетельство»: «Четыре урока, которые помогут христианам обновить веру и научат делиться ею с другими». В предисловии этой брошюры, украшенной еще на обложке крестом странной формы, говорится, что «курс «Христианская жизнь и свидетельство» уже свыше 45 лет преподается в процессе подготовки к фестивалям, которые проводятся при содействии и с участием Евангелистской Ассоциации Билли Грэма».

Читати далі

Троянский конь рок-н-ролла на Фестивале надежды

Троянский конь рок-н-ролла на Фестивале надежды

Фестиваль надежды проводится Евангелистской ассоциацией Билли Грэма несколько раз в год в самых разных странах мира и неизменно собирает десятки тысяч посетителей. Не стал исключением и стадион «Арена Львов», который в этом году был забит до отказа. Налицо дружность жителей западных областей нашей любимой страны. По официальной информации, Фестиваль посетило около сорока тысяч человек.

Читати далі

Стиль музыки как смысл послания

Стиль музыки как смысл послания

Христианская музыка. Доктор музыки Фрэнк Гарлок раскрывает смысл музыки согласно Библии. Чего лучше держаться, а чего следует избегать. Сатана извращает музыку, чтобы увести человека от Бога, и многие христиане сегодня попали под его пагубное влияние. Лекция помогает провести разичие между тем, что от Бога и тем, что не от Него, чтобы держаться первого.

Читати далі

Асоціація Біблійних Апологетів України

Українські апологети стоять на сторожі принципів Писання. Ми віримо, що вивчення, застосування й проповідь непошкодженого Слова Божого здатна змінювати життя людей. Ми такожвіримо, що пошкодюження, перекручення або замовчвання біблійних принципів призводить до трагедій як окремих людей, так і суспільства в цілому. Асоціація українських апологетів слідкує за дотриманням біблійних принципів в Україні і роз'яснює Писання у спірних питаннях.

Детальніше