Боротись за віру, раз дану святим

Свідки Єгови – це культ чи християнська конфесія?

Чим насправді Організація Сторожової Башти є єдиною правдивою релігією (як сама про себе заявляє), християнською організацією, чи, можливо, ОСБ і насправді є культом, як це про неї говорять. Для того, щоб це з’ясувати, спершу необхідно розглянути, що таке культ, а потім визначити, чи є в ОСБ його ознаки, які б і могли охарактеризувати її як культ.


Ознаки культу

Щоб розпізнати культ важливо знати його ознаки, те, чим він характеризується. Для початку варто буде надати початкове значення слова «культ», бо на сьогоднішній день воно стало дещо іншим. Тлумачний словник С. І. Ожегова і Н. Ю. Шведової дає цьому слову таке визначення: «Культ – служіння божеству і пов’язані з цим дії, обряди»1 (переклад автора). Іншими словами, у цій трактовці культом називається будь-яка релігія і притаманний їй богослужебний порядок. Для невіруючих людей християнство також підпадає під це визначення. Для того, щоб нам не плутатись, ми будемо дивитися на слово культ із християнської точки зору.

Уолтер Мартін, цитуючи Чарльза Брэйдена, характеризує культ так:

Культ в моем понимании — это религиозная группа, которая значительно отличается от религиозных групп, считающихся общепринятыми в нашей культуре, по одному или более аспектов исповедания или обрядов.2

Далі, від себе він добавив: «культ можна визначити і як групу людей, які об’єдналися навколо певної людини або тлумачення Біблії»3 (переклад автора). Дійсно, в першу чергу ми повинні перевіряти усі вчення на підставі Писання. Бо апостол Павло попереджав, що прийдуть неправдиві христи і будуть зводити з істинного шляху:

Коли бо хто прийде й зачне проповідувати про Ісуса іншого, про якого ми не проповідували, або приймете іншого Духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, якої ви не прийняли, то радо терпіли б ви те!... Такі бо фальшиві апостоли, лукаві робітники, що підроблюються на Христових апостолів. І не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світла! Отож, не велика це річ, якщо й слуги його прикидаються слугами правди. Буде їхній кінець згідно з учинками їхніми! (2 Кор.11:4, 13-15).

Християнами себе називають багато людей, але, на справді, не всі належать до Тіла Христового. Для того, щоб мати змогу розпізнавати їх, нам потрібні певні критерії. З цією метою розглянемо декілька з них, за якими можна визначити культ. Звісно, до них можна додавати ще, але і цих достатньо для визначення.

Добавлення до Божого Слова. Деякі культи стверджують, що Біблія є доброю книжкою, у ній міститься багато високих ідей і високоморальних вчень, але Біблія ніколи не була Божим Словом. Це, швидше, одна із книг, яка проповідує високоморальні принципи. Інші визнають, що Біблія є Словом Божим, але також і те, що у ній містяться помилки, а тому її слід розглядати у світлі інших книг, які, знову ж таки, стоять вище за Біблію. Останній різновид найтяжче розрізнити і він для нас становить найбільшу небезпеку. Прихильники цієї точки зору стверджують, що Біблія абсолютно правильна і точна. У них немає ніяких інших писань. Вони стверджують, що Біблія – Слово Боже і є істинним на 100%. Однак зрозуміти, чому насправді вчить Біблія, можливо лише притримуючись того тлумачення Біблії, яке проповідує дана група. Уолтер Мартін написав: «Організація сама дає тлумачення, вказуючи, що головним авторитетом для неї є Біблія і/або засновник культу».4

Спотворене вчення про Ісуса Христа. Біблія цілком однозначно стверджує, що Ісус Христос був втіленим Богом. Не дивлячись на те, що вчення Біблії ясно відкриває божественну і людську природу в Ісусі Христі, культи притримуються іншої думки. Кожен культ, який відомий історії, викривлював це основне вчення, позбавляючи Ісуса Христа або божественної природи, або повноцінної людської.5

Збільшення умов, необхідних для спасіння. Ап. Павло у посланні до ефеської церкви написав: «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився.» (Еф.2:8,9). Цим він показав, що спасіння – це виключно Божий дар, оснований на вірі. Бог спасає людину і вже внаслідок спасіння, переміни життя і прояв істинності віри, людина робить добрі справи. Християни творять добро не для того, щоб заробити собі спасіння, а тому, що від них цього вимагає їх нова природа. Зазвичай культи завжди вважають добрі справи умовою для спасіння. Кожен культ має характерний саме для нього список добрих справ, якому необхідно слідувати, інакше спасіння буде недосяжним. Всі культи пов’язують спасіння з Божою милістю і, на додаток, з добрими справами.6

Авторитет лідера або групи осіб. Як правило, культи характеризуються наявністю лідера чи групи лідерів, які вважають себе посередниками між Богом і людьми, Його посланцями. Оскільки такі люди мають великий авторитет, то вони і диктують правила поведінки і трактують Писання так, щоб виробити власні доктрини. Такий вплив зазвичай призводить до повної покори послідовників своїм лідерам, який проникає у різні сфери життя і діяльності людини.

Синдром єдиної істинної релігії. Усі культи претендують на те, що саме їхня група, община, організація є «єдиною правдивою церквою». Членів кожної конкретної організації із цього числа запевняють, що саме їхня церква, община, організація – єдина правдива, а всі решта помиляються. Таким чином, послідовники культів вважають істинних християн слугами сатани, які хочуть їх звернути з правдивого шляху.

Наявність контролю. Як правило, кожен культ прагне контролювати своїх послідовників. Цей аспект не проголошується і послідовники культів завжди будуть заперечувати даний аргумент, говорячи, що вони є вільними у своїх діях і думках.7

Наявність ознак культу в ОСБ

Якщо ми подивимося на ОСБ і перевіримо наявність цих характеристик, то чітко побачимо, що вона відповідає усім наведеним вище ознакам культу. ОСБ заявляє, що: Біблію можна зрозуміти лише притримуючись того її тлумачення, яке проповідує ОСБ та під наглядом її вісників. Рон Роудс у своїй книзі, цитуючи текст із літератури ОСБ, написав: «Для того, щоб розуміти Слово Бога і розпізнавати його волю, ми … маємо потребу в допомозі його відданого, організованого народу (помазаних віруючих в Організації Сторожової Башти). Ефіоп, який читав Біблію, визнав цей факт»8 (переклад автора).

Також ОСБ відкрито навчає, що Ісус Христос менший Бога Отця, що Він є першим творінням Бога9 і до втілення був архангелом Михаїлом, яким знову став після «воскресіння».10

Теоретично ОСБ вчить, що людина отримує спасіння по вірі в Ісуса Христа. Але практично для того, щоб уникнути знищення в Армагедоні, необхідно вірно служити Богу Єгові, проповідуючи по домах і не тільки.11 Джош МакДауел і Дон Стюарт приводять цитату ОСБ, в якій надається перелік вимог для спасіння:

Чотири вимоги: Ісус Христос визначає перше… розуміння… мети Божого керівництва на землі й ролі Христа як нового Царя землі… багато людей вважають другу вимогу важчою. Вона полягає в тому щоб підкорятися Божим законам… Третя вимога – ми повинні бути пов’язані з Божим каналом,… Його організацією… Четверта вимога стосується відданості. Бог вимагає, щоб призначені піддані Його царства підтримували Його керівництво, в той час, як вірні прибічники Його царства керували б іншими… .12

Тих, хто витримає завершальну вирішальну перевірку людства, Бог Єгова виправдає, оголосить праведниками на основі їхніх особистих заслуг. Він визнає й усиновить їх через Ісуса Христа.13

Всі послідовники ОСБ визнають лідером «Вірного і доброго раба», яким є члени із класу 144000 помазаників. Реально ж, лідер представлений більш вузько – керуючою радою ОСБ. Для «свідків Єгови» такий лідер представляє вищу владу на землі.14 ОСБ проповідує, що вона є єдиною релігією, яку Бог не знищить в Армагедоні. Тобто, ОСБ представляє себе як єдину істину релігію, через яку Бог керує Своїм народом.15

Виходячи з вищенаведених фактів ми можемо однозначно прийти до висновку, що ОСБ є псевдо-християнським культом. Псевдо-християнським тому, що вони видають себе за християн.


Методи контролю ОСБ за своїми послідовниками

Для існування будь-якого культу є необхідним тотальний контроль за його послідовниками. Контроль в середині культу забезпечує йому захист свого вчення, активне його розповсюдження, допомагає забезпечити приріст нових послідовників та запобігає їх масовому виходу з культу. Далі автором будуть розглянуті методи, якими ОСБ контролює свідомість своїх послідовників.

Контроль поведінки

В даному випадку діє система жорстких правил і постанов, які регулюють правила поведінки послідовника організації. По-перше, ОСБ контролює поведінку своїх послідовників тим, що представляє їм різного роду обов'язки, але, в той же час, у самого послідовника складається враження, що він виконує їх добровільно. І на справді, послідовника ОСБ ніхто фізично не примушує. Однак існує маса психологічних прийомів, в результаті яких людина приходить до висновку, що виконання обов'язків, покладених на неї організацією, є єдино можливим стилем поведінки. Невиконання ж їх призведе до суворого покарання чи навіть смерті.

Одним із обов’язків «свідка Єгови» є відвідування усіх зібрань, про що там постійно нагадується.16 Якщо послідовник ОСБ пропустить зібрання, про це доповідається старійшинам, які наставляють такого на «правильний шлях». А у випадку не розкаяння застосовуються різні дисциплінарні міри, аж до позбавлення спілкування.17 Протягом тижня свідки мають збиратися тричі. Два рази в залі царства, а третє зібрання відбувається вдома. На цих зібраннях вони вивчають Біблію по публікаціях організації, обговорюють їх (питання - відповідь), і навчаються проповідувати в так званій «школі теократичного служіння».

У своєму свідоцтві Ігор Скерцо представив цитату із книжки ОСБ відносно вивчення публікацій на зібраннях:

Изучение Сторожевой Башни не следует рассматривать просто как очередное дело... нам обязательно надо присутствовать каждую неделю. Никому не следует пропускать эту важную встречу... (Организованы проводить наше служение, 1983-90. "Изучение Сторожевой Башни", стр. 66, 67).18

Окрім цього, час «свідка Єгови » ще займає постійна підготовка до наступного зібрання, підготовка до сценок (імпровізацій проповідницької діяльності) на теократичне служіння і читання літератури ОСБ. Також ведеться звіт про відвідування вивчення публікацій в групах по домах.19

Також у «свідків Єгови» відбуваються конгреси, один обласний і два районних. Ці конгреси вважаються важливими для «духовного зросту» послідовників організації, тому присутність на них вимагається в усіх послідовників. По суті, обов’язок для кожного бути присутнім на загальних зібраннях є нічим іншим, як намаганням втримати людину в організації.

Окрім того, що «свідок Єгови» повинен відвідувати всі загальні зібрання, він також повинен виділяти час для самостійного вивчення публікацій організації, хоча вони називають це вивченням Біблії. В одній із книжок ОСБ говориться, що рішення окремої групи хоча б час від часу читати тільки Біблію прирівнюється до сектантства.20

Кожен послідовник ОСБ, навіть той, який не приймав хрещення, повинен проповідувати, як зазначається у вченні ОСБ: «Жоден присвячений християнин не є звільнений від цієї проповідницької праці. Духовні старійшини беруть провід у проповідуванні зі збором».21 Не зважаючи на вік чи фізичний стан здоров'я «свідки Єгови» повинні проповідувати.

Хоча ми, можливо, в похилому віці, або хворі, однак все ж таки можемо служити Єгові з тою ревністю, яку мали будучи молодшими чи здоровішими… Тому, молоді чи старі, виявляймо ревність і ділімося нашою радісною звісткою…».22

З такими закликами до служіння звертається ОСБ до своїх послідовників. Проблема полягає не в заохочуванні проповідувати, а в тиску на тих, хто не прислуховується до їхніх «заохочувань». Окрім того «неслухняних» «залякують» наближенням Армагедону і втратою можливості успадкувати вічне життя чи то на небі, чи на землі, якщо не будуть старанними в служінні Богові, а саме в проповіді.23

Отже, окрім того, що ОСБ закликає обов’язково відвідувати зібрання і групи по вивченню, від них також вимагається займатися проповідницькою діяльністю не менше 100 годин на місяць, а від штатних працівників не менше 150 годин. В кінці кожного місяця, кожен свідок повинен здати звіт про свою проповідницьку діяльність. Потім ці звіти підсумовуються в штаб квартирі і друкуються у щорічнику ОСБ.24

Звісно, з точки зору Євангелії віруючі мають проповідувати, але коли тебе примушують до проповіді, ще й вимагають регулярні звіти про «відпрацьовані» години, (бо інакше – покарання), то це вже зовсім інша справа.

Ще один метод яким користується організація, щоб контролювати поведінку своїх послідовників – це наявність різних заборон. У книзі «Свидетели Иеговы: Их плата за рай», нараховується 63 заборони. Звісно, самі ж свідки не називають це забороною, а лише те, що наполегливо не рекомендується. На це можна було б зважити, якби не один факт того, що за будь-які порушення вказівок чи рекомендацій Сторожової башти обов’язково буде покарання. Тим більше, що у «свідків Єгови» практикується «служіння» доносу один на одного.25 Щоб не навантажувати зайвою інформацією дану роботу, автор перерахує лише деякі із них.

Одна із найганебніших заборон, це посягання на свободу інтимного життя подружньої пари. Оскільки в організації прийнято доносити один на одного і не приховувати інформацію, яка може «зашкодити» духовному зростанню «брата чи сестри», то послідовники, час від часу, звітують перед старійшинами збору. Таким чином, до старійшин по черзі заходять чоловік з дружиною і розповідають їм про особливості свого інтимного життя. Старійшини вислуховують все це і вирішують, на підставі вказівок «з гори», припустимо це чи ні.26

Далі, в ОСБ діє заборона на переливання крові, святкування Днів народження й інших свят, чи то релігійних, чи державних. Забороняється товаришувати з тими, хто не є членами Сторожової башти і спілкуватися з відлученими з організації. Забороняється читати книжки інших релігій, а також старі видання свідків. Жертвувати на користь Червоного хреста або інших благодійних організацій, релігійних чи нерелігійних. Приймати участь у молитві, якщо її не проводить хрещений представник ОСБ чоловічої статі.27

Ці заборони допомагають відокремити свідка від звичайного життя, віддаливши його від суспільства, а також допомагають контролювати його поведінку і створювати відчуття провини у випадку недотримання послідовником суворих правил.

Контроль інформації

Довгий час населення СРСР жило за так званою «залізною завісою». Люди отримували інформацію виключно із джерел контрольованих владою. А будь яке придбання літератури, яка не поділяла радянського погляду, розцінювалося як державний злочин. Такі люди звинувачувалися в шпіонажі і державній зраді. Навіть багато християн було посаджено в тюрми за тримання в себе релігійної «пропагандистської» літератури.

Аналогічне явище відбувається і в ОСБ. Для того, щоб краще контролювати своїх послідовників, і цим забезпечити собі істинність статусу єдиного каналу Божої істини, Сторожова башта заборонила читати будь-яку літературу, яка не поділяє її поглядів.28 Коли у людини немає шансу об’єктивно дивитися на вчення, в якому вона перебуває, її дуже легко контролювати і створювати необхідні погляди і настрої.

Ще одним видом контролю інформації є заборона спілкування з відлученими з організації. Найбільшу небезпеку для неї несуть відлучені, які виявили в організації помилки і називають ОСБ лжепророком. Для того, щоб ці люди не розповсюджували подібну інформацію, з ними забороняється зустрічатися і розмовляти. Так вчинили з Реймондом Френцом, коли він пообідав із людиною, яка вийшла з організації.29

У книжці «Свидетели Иеговы: Их плата за рай» наводяться цитати із публікацій ОСБ, які підтверджують, що лідери організації вимагають від послідовників відчуження від тих, хто не поділяє їхнього вчення. Ось деякі з них:

Мы/…/ должны быть бдительны относительно расширенного общения с людьми, пусть это сосед, товарищ по школе, сотрудник по работе или деловой партнёр. (Сторожевая башня, 15. 02. 1994 – ст. 24-25).

Быть беззаветно преданными организации Иеговы, значит не иметь ничего общего с отступниками… (Сторожевая башня, 15 марта 1996 г. ст. 17).

«Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его…» Избегая любых контактов с этими противниками истины, мы убережём себя от их извращённого мышления… Нельзя допускать, что бы любопытство завлекло нас на пагубный путь отступничества! (Сторожевая башня, 01. 05. 2000. Ст. 10 п.10).30

Даний метод контролю послідовників сторожової башти призводить не лише до інформаційної замкнутості і суб’єктивності самого послідовника, а й до складних стосунків у сім'ї, де один із членів родини позбавлений спілкування.

До заборони, стосовно отримання інформації, відноситься і негативне ставлення організації до навчання у вищих навчальних закладах.31 Так як, згідно вчення ОСБ, скоро настане Армагеддон, а за ним і нова система речей (рай на землі), то не варто витрачати час на світське навчання, яке не принесе користі у новому світі, а краще потрудитися для блага царства Єгови.32 Таким чином, наставляючи молодь, Сторожова башта обмежує можливість самостійного мислення своїх послідовників, яке є вкрай небезпечне для організації. На цьому контроль організації над своїми послідовниками не завершується. Під сферу контролю підпадає і мислення людини.

Контроль мислення

Ціллю застосовуваних до послідовників ОСБ прийомів є формування у них свідомих установок, а не створення умовних рефлексів. Для того, щоб контролювати мислення людини, потрібно використовувати певний вплив на підсвідомість людини. Найефективніший метод впливу на підсвідомість є так званий метод «засудження свободи мислення».

Так, наприклад, у «свідків Єгови» він яскраво виражений у проводженні служінь, де всі відповідають приготованими організацією відповідями на запитання з журналів, які вже декілька разів були перечитані самостійно чи в групі. І ніхто не може давати іншу відповідь аніж ту, яка написана у журналі. Таким чином створюється ілюзія, що віруючий сам прийшов до певного висновку. До того ж, часте повторювання інформації є найкращім методом «промивки мізків».33 Після цього інформація у людини ніби втиснена в голову і, при необхідності (відповідь на питання), людина повторює не те, що вона думає, а те що закладено в неї організацією. Така людина перестає критично і логічно мислити.

ОСБ, як і інші культи, прагне не тільки обмежити свого послідовника від будь-яких зовнішніх чинників, але й контролювати сам процес його мислення. Для цього необхідно, щоб людина в результаті «власних» роздумів прийшла до одного єдиного вірного висновку, який завчасно приготувала для неї організація. Контроль мислення необхідний для контролю самої людини, яка знаходиться в організації. Якщо послідовник Сторожової башти буде сумніватися у вченні організації чи її авторитеті, то, відповідно, він не буде сліпо слідувати її настановам і такого буде важко контролювати. Саме тому в ОСБ, як зауважив Дворкін:

Самая бескомпромиссная борьба ведется с инакомыслием… Запрещено иметь независимое мнение и делать заявления типа: «Я так считаю» или «Я так думаю». Запрещено даже ознакомляться со старыми публикациями «Свидетелей Иеговы».34

Щоб показати, як Сторожова башта бореться з «інакомислячими» Девід Рід приводить цитату із Сторожової Башти: «уникати незалежного мислення… сумнівів у порадах, які надає видима Божа організація»35 (переклад автора).

Будь-які сумніви у вченні ОСБ вважаються духовною хворобою,що підлягає негайному лікуванню старійшинами організації. Девід Рід у книжці «За кулисами Сторожевой Башни» описує, як його визвали на суд правового комітету за те, що він випустив власну газету.36 У ній він піддавав сумніву два нових вчення Сторожової башти, за що і був позбавлений спілкування.

Ознаками духовної слабкості також є і будь-яка критика в адресу старійшин37, а також недоречні питання і незалежне мислення. Відносно цього у книжці «Свидетели Иеговы: Их плата за рай» наводяться цитати із публікацій ОСБ. В одній із них написано:

Быть беззаветно преданными видимой организации Иеговы значит не иметь ничего общего с отступниками… Когда бывает трудно понять то, что говорится или делается в собрании, беззаветная преданность не позволит нам осудить чьи-то мотивы, поможет прийти к выводу, что возможно, это вопрос личного мнения. Не гораздо ли лучше сосредоточить внимание на хороших качествах назначенных старейшин и других соверующих, чем думать об их слабостях? Да, мы стараемся остерегаться независимого мышления, потому что оно может привести к неверности. (Сторожевая Башня от 15 марта 1996 г. – ст. 17).38

Оскільки в зміст приватного життя входить свобода усамітнення, роздумів, вибору людей для спілкування, або утримання від такого вибору, то в даному випадку йдеться не просто про вплив на мислення людини, а пряма заборона на мислення як таке. Це приводить не тільки до порушення особистого життя, а й до психологічного насилля над особистістю. Втілення подібного роду штучного однодумства в ОСБ призводить до зміни основних характеристик особистості, а саме до втрати здібності критично оцінювати отримані накази. Як наслідок цього, організація легко керує своїми послідовниками. Гарний приклад такого маніпулювання описав Реймонд Френц: «Якщо Організація говорить мені, що ця книга чорна, а не зелена, я скажу: «Так, я знаю, і я міг би поклястися в тому, що вона була зеленою, та якщо Організація говорить, що вона чорна, значить, вона чорна!»39 (переклад автора).

Нагнітання фобій

Для культу важливо не тільки приріст своїх послідовників, а й втримання їх в культі якомога довше. Саме тому і вигадуються різні методи їхнього контролю. Не останню роль контролю послідовника ОСБ відіграє нагнітання фобій, тобто страхів. Як відмітив Дворкін:

Сектантам внушается иррациональная фобия на выход из группы: вы уже ступили на правильный путь, но если вы с него сойдете, произойдет нечто страшное с вами, с вашими родными, со всем человечеством. Поэтому люди панически боятся выхода из секты.40

У «свідків Єгови» подібні фобії набувають характеру залякування, до того ж Сторожова башта формує відчуття страху не тільки перед виходом із організації, а й як ефективний метод заохочення послідовника до праці. Наприклад, «свідка Єгови» постійно переслідує відчуття вини. Як говорилося вище, свідок повинен приділяти максимум часу для проповіді, та якщо у нього не виходить, у його підсвідомості спрацьовує «індикатор»: я поганий проповідник.41 Коли свідок помічає щось не правильне у вченні Сторожової башти, чи в поведінці старійшин, знову спрацьовує той самий, влаштований нею, «індикатор»: це диявол посилає думки, організацією керує сам Єгова, тому вона не може бути неправильною. Якщо свідок провинився і втаїв це від старійшин, він знову ж відчуває почуття провини. І так постійно. Розуміючи психологію людини, яка не може довго жити з відчуттям вини, ОСБ використовує цей метод, щоб контролювати своїх послідовників.

Сильним каталізатором страху у «свідків Єгови» є наближення Армагедону. Взагалі, ключовим положенням вчення ОСБ є близький кінець світу.42 Це можна помітити і по тій кількості пророцтв відносно приходу Христа і кінця світу, які вона проголошувала.43 На сьогоднішній день Сторожова башта так само ревно проповідує наближення Армагедону як і на початку своєї історії. Та, взявши для себе урок зі своїх невдач, тепер вона не називає конкретних дат кінця світу.

Так як ОСБ вважає себе єдиною правдивою релігією, яка лише одна отримає спасіння у війні Армагедону, то, відповідно, поза організацією спасіння немає. І кожен свідок боїться вийти із організації, щоб не бути знищеним у Армагедоні. Також вона сприяє розповсюдженню таких фобій як страх перед демонами, котрі є усюди, окрім неї. Девід Рід розповів, як свідки панічно бояться демонів, вони не дозволять внести у свій дім якоїсь речі, яка, за їхнім баченням, може бути пов’язана із демонічними силами. Навіть свідки, які вже звільнилися з-під впливу ОСБ, відчувають страх перед церквами, які за переконанням «свідків Єгови» є нічим іншим, як місцем мешкання демонів.44

Таке нагнітання страху вигідне керівникам Сторожової башти. Для них воно є додатковим засобом маніпуляції своїми послідовниками. Окрім того, що вона постійно підтримує відчуття провини у свідків, створює паніку, постійну психологічну напругу перед Армагедоном, вона також лякає їх демонічними силами, які, нібито, полюють за ними. Беручи це до уваги, не варто дивуватися, що послідовники ОСБ біжать до Сторожової Башти, як до єдиної, неприступної фортеці в якій можна врятуватися.

Ще одним способом примусити послідовника залишитися в організації є страх перед «найвищою мірою покарання». У ОСБ – це позбавлення спілкування. Цей страх виражається не тільки в тому, щоб залишити організацію, а й у тому, що з таким вже не будуть розмовляти навіть родичі.45 А таке покарання можуть витримати не всі. І як наслідок, люди залишаються в організації через страх втратити зв'язок із родичами і друзями.

Сторожова башта сильно тримає своїх послідовників, контролюючи їхню поведінку, інформацію, яку вони отримують, їхнє мислення, все це закріпивши страхом. Наслідки цього ми можемо спостерігати у всіх «свідків Єгови» – вони сліпо вірять організації, довіряють їй не тільки своє фізичне життя, а й свою вічність.


Методи впливу ОСБ на зовнішніх

ОСБ контролює своїх послідовників, але вона також прагне впливати і на інших людей. Для цієї мети у організації є свої методи. Кожен «свідок Єгови» повинен відвідувати зустрічі так званого теократичного служіння, на якому вони вчаться, як правильно себе поводити під час польового служіння (проповіді по домах). На таких зустрічах кожен свідок вивчає методи пливу на людей, з якими він буде зустрічатися, щоб він міг якомога більше з них привести до «спасіння» (в ОСБ). Для того, щоб нам бути готовими до таких маніпуляцій, їх потрібно знати заздалегідь і тому пропонується їх коротко розглянути.

Вплив на поведінку

В чому полягає цей метод? Згадайте школу. Коли вчитель говорить: «діти, а тепер встаньте… сядьте… підніміть руки і т.д.». Що відбувається? Діти слухають і виконують вказівки вчителя. Чому? Тому, що він (вона) вчитель, а вчитель має певний авторитет і діти, чи взагалі люди, підсвідомо дозволяють вчителю собою керувати.

Коли до вас приходять свідки Єгови, перше, що вам кидається в очі, це двоє (як правило) пристойно одягнених чоловіки (жінки), які приємно посміхаються. У їхніх руках сумки з літературою організації. Спочатку вони оцінюють ваші обставини, щоб з’ясувати, з чого краще розпочати розмову і потім перевести її в потрібне для них русло. Коли «свідки Єгови» прийшли до автора даної роботи, він був зайнятий ремонтом будинку. Вони розпочали свою мову з того, що нам потрібно ремонтувати свої будинки, квартири, бо все старіє й руйнується. Таким чином і Бог скоро відновить всю Землю і зробить її раєм. Потім розповіли, як там буде добре, цитуючи деякі тексти із Писання. Розповівши, запитали, чи не хотів би він унаслідувати той рай.

Такий метод є стандартним, просто зміст розмови відрізняється в залежності від обставин, у яких знаходиться господар дому, квартири. Або ж якщо, на перший погляд, виявити нічого не вдається, вони говорять про обставини у світі, країні, місті. Головне, щоб було з чого розпочати і продовжити. А ціллю першої зустрічі є заохочення людини до спільного із ними вивчення Біблії.

Коли людина якимось чином зацікавиться запропонованим вивченням Біблії із «свідками Єгови», то вони автоматично з цього моменту стають вчителями для того, кого вони будуть навчати. В перші рази вони залишають свої журнали, щоб людина їх уважно прочитала. Таким чином, на наступну зустріч у них буде вже готова тема для розмови і вибудовується більш благоприємна обстановка. У будь-якому випадку, повторні візити свідків будуть використовуватися для того, щоб збудувати такі відносини, в яких свідок буде виступати як знавець Біблії і релігійних питань.

Наступним кроком буде встановлення часу, в який вони разом могли б вивчати Біблію. Свідки попросять господаря принести свою Біблію, якщо вона є, щоб можна було її вивчати. Насправді ж, Біблія використовується лише для того, щоб підтримувати своє вчення окремими уривками із Писання. І, врешті решт, це поступово переходить до вивчення публікацій ОСБ, параграф за параграфом. Таким чином, ОСБ через своїх послідовників намагається контролювати дії людини. Ви виділяєте час для спільного вивчення, ви виконуєте завдання, які вам пропонують, ви читаєте літературу, яку вам надають. Це все підготовка до більш глибокого контролю над людиною.

Вплив на інформацію

Для того, щоб людина не почала сумніватися у правильності тлумачення Біблії організацією, їй потрібно, щоб вона отримувала «правильну» інформацію. До цього кроку свідки підходять дуже обережно і делікатно. В певний момент «вивчення» своєї Біблії із свідками вони починають говорити, що Біблія написана дуже давно і складною мовою, що її важко зрозуміти людям, які живуть майже за 2000 років після написання її останньої книги. Тому вони пропонують свою Біблію, спеціально перекладену сучасною мовою для кращого розуміння. Один із бувших «свідків Єгови» написав про підтасовку текстів Біблії під вчення Сторожової башти наступне: «Перекручене вчення подається з такою спритністю, що читачеві здається, нібито зміст цього тексту ідентичний тому, що сказано в Біблії. Цей психологічний прийом – ключ до навернення, зростанню і постійності єговіста»46 (переклад автора).

В такий спосіб ОСБ починає контролювати інформацію людини. Біблія, перекладена для того, щоб підтверджувати доктрини організації, в поєднанні з журналами і вчителями свідками, є гарним способом закрити правду від людини.

Вплив на мислення

Як вже розглядалося вище, мислення людини формується інформацією, яку отримує людина. Отож, коли «свідки Єгови» надають інформацію людині, вони, відповідно, змінюють нею і її мислення. Невдовзі після початку зустрічей послідовники ОСБ починають наступний етап у «спасінні» людини. Він полягає в тому, щоб «захистити» людину від можливого завершення навчання.

«Свідки Єгови» говорять, що диявол намагатиметься зашкодити пізнанню Бога і намагатиметься через різних людей відмовити від навчання. В першу чергу, це можуть бути родичі: чоловік, дружина, діти, або ж друзі, колеги по роботі, знайомі. Так людину налаштовують проти сім'ї і знайомих, які спробують відмовити її від навчання із свідками.47

Тому, хто навчається, вони подібним методом говорять і про інші релігії, в тому числі і християнські, називаючи їх слугами сатани. Вони приносять із собою газети, де міститься інформація про негативні сторони теперішнього і колишнього християнства: заклики до воєн, знищення людей за переконання, які не відповідали поглядам церкви, тісний зв'язок з політикою і таке інше. Цим Сторожова башта закриває шлях до можливого переходу в іншу церкву, або приймання інформації від інших віруючих.

Коли учень «свідків Єгови» помічає, що «диявол» дійсно намагається через родичів чи друзів відвернути його від навчання, то довіра до ОСБ зростає і така людина поступово підпадає під контроль організації. Під час домашнього навчання учня постійно запрошують відвідати помісний «Зал Царства» для більш поглибленого пізнання Бога. З часом ці пропозиції перетворюються на ультиматум: або «так», або «ні».48 Це, як правило, є переломним моментом у навчанні. Або людина стає свідком Єгови, або вона перестає цікавитися цими навчаннями.49 Якщо людина зважується стати «свідком Єгови», то далі вона підпадає під все більший, тотальний контроль ОСБ. Ці методи контролю нами вже було розглянуто.

Такими методами Сторожова башта намагається вплинути на людей, які не є її послідовниками. Вона, непомітно для самої людини, добре продуманими методами відділяє неї від інформації і суспільства, щоб зробити її «свідком Єгови». А така людина, в свою чергу, як і мільйони інших, буде повторювати таку ж «євангелізацію».


Закінчння

Ми з’ясували, що для свідків усі релігії і віросповідання є диявольськими слугами, особливо це стосується християнства. Тому нам не слід дивуватися, чому вони не сприймають наші доводи. Для того, щоб ми розуміли з ким маємо справу, нами було розглянуто і доведено, що ОСБ – це культ. Вона, як і всі культи, прагне повністю контролювати своїх послідовників і це їй, по суті, дуже добре вдається.

Безпосередньо зустрівшись із послідовником культу ОСБ, чи біля своїх дверей, чи у будь якому іншому місці важливо пам'ятати, що він потребує спасіння. Можливо Бог спрямував його саме до вас, щоб ви йому вказали на цей шлях спасіння. Щоб ця праця була ефективнішою, не потрібно нападати на свідка, а краще бути привітним, проявити терплячість, стриманість, повагу… це буде служити до зближення і кращих відносин.


Володимир Демчук
бакалавр богослів’я

1 А.н., «Мои заклятые друзья Свидетели Иеговы», nastyrnyi.livejournal.com/63985/html, (30 березня 2015).

2 С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, (Москва: Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова 2002), http://www.lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_e_l.txt.

3 Уолтер Мартин, «Царство культов», ред. Циганков Ю. А., (Санкт-Петербург: «Логос». 1992), 11 http://religionlibrary.ucoz.ua/publ/biblija/apologetika/u_martin_carstvo_kultov/29-1-0-262 (18 березня 2015).

4 Там само, 11.

5 Мартин, Царство культов, 27.

6 Бранч, Широкие врата, 2.

7 МакДауел і Стюарт, Ошуканці, 24.

8 Игорь Скерцо, «Для Свидетелей Иеговы», «Признаки принадлежности к культу» http://igor-scherzo.ru/apologia/forjw/scherzo.pdf (14 січня 2015).

9 Роудс, Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания, 33-34.

10 А. н., Чого на справді вчить Біблія, 41.

11 МакДауел і Стюарт, Ошуканці, 83.

12 Порублёв, Культы и мировые религии в свете Библии, 291.

13 МакДауел і Стюарт, Ошуканці, 86.

14 МакДауел і Стюарт, Ошуканці, 86.

15 Рид, «За кулисами Сторожевой Башни», 16.

16 А. н., Чого на справді вчить Біблія, 151 – 153.

17 Игорь Скерцо, «Моя история о том, как я не стал Свидетелем»,  http://www.synergia.itn.ru/iegova/members/kaknestal.htm (23 вересня 2015).

18 Ксения Кирилова, «Свидетели Иеговы: Их плата за рай», http://www.k-istine.ru/sects/iegova_witness/iegova_witness_kirillova-2.htm#33, (19 вересня 2014).

19 Скерцо, «Моя история о том, как я не стал Свидетелем».

20 Кирилова, «Свидетели Иеговы: Их плата за рай». а. н. Об'явлення. Його величний апогей вже близько (Brooklyn, New York, U.S.A., Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc. International Bible Students Association) 45.

21 Вартова Башта, 15 червня 1998, 20.

22 Вартова Башта, 15 червня 1998, 21.

23 Сторожевая Башня, 1 мая 1999, 23-24.

24 Порублёв, Культы и мировые религии в свете Библии, 291.

25 Рид, «За кулисами Сторожевой Башни», 29, 48; С. В. Мансанарес, Воспоминания «свидетеля Иеговы, перевод с французского и редакция О. Анри Мартена, Глава 8, раздел: Истерия и страх, (http://www.blagovestnik.org/books/00040.htm (18 березня 2015).

26 Там само, 118.

27 Кирилова, «Свидетели Иеговы: Их плата за рай», 2) Наличие строгих запретов.

28 Рид, «За кулисами Сторожевой Башни», 48 - 49.

29 Реймонд Френц, «Кризис совести. Глава 12, раздел: Преступление и приговор», [версия 6]Bible Quote, электронный текст.

30 Кирилова, «Свидетели Иеговы: Их плата за рай», 4.2. Контроль информации, 1) Запрет общения с неиеговистами, ограничение свободы на получение информации, контроль над личной жизнью.

31 А. н., Сторожевая Башня, 15 июня 2011, 29-30, 32.

32 Леонард і Марджори Кретьєн, «Дженни», из книги «Свидетели Иеговы», Центр Апологетических Иследований, С-011, http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAC&url=ftp%3A%2F%2Fansobor.ru%2Ftext%2F%25D3%25F7%25E5%25E1%25ED%25E8%25EA%25E8%2F%25C8%25D1%25D2%25CE%25D0%25C8%25DF%2520%25D0%25C5%25CB%25C8%25C3%25C8%25C9%2F%25CC%25E0%25F2%25E5%25F0%25E8%25E0%25EB%25FB%25D6%25E5%25ED%25F2%25F0%25E0%25C0%25EF%25EE%25EB%25EE%25E3%25E5%25F2%25E8%25F7%25E5%25F1%25EA%25E8%25F5%25C8%25F1%25F1%25EB%25E5%25E4%25EE%25E2%25E0%25ED%25E8%25E9%2FStartup%2Farticles%2Fc011.pdf&ei=5tw8VauTH4fjUZaggSA&usg=AFQjCNFo3ZH3F-9v7ASx-Y7Je-LbBxx43Q&bvm=bv.91665533,d.d24. (27 квітня 2015); Максим Линич, «Свидетельство бывшего свидетеля Иеговы», раздел: Переломный момент, Веб-журнал Volod`a, Владимир Гоман, 9 августа 2014, «Максим Линич — изгнан за Истину», http://volod.net/2014/08/09/maksim-linich-izgnan-za-istinu/ (23 вересня 2014).

33 Рид, «За кулисами Сторожевой Башни», 96.

34 А. Л. Дворкин, «Сектоведение», раздел: Свидетели Иеговы, http://qame.ru/book/christianity/sektovedenie/sektoved.htm#%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%B3 (21 вересня 2014).

35 Рид, «За кулисами Сторожевой Башни», 17.

36 Там само, 46 – 48.

37 Там само, ст. 89.

38 Кирилова, «Свидетели Иеговы: Их плата за рай».

39 Реймонд, «Кризис совести», Гл. 12, раздел: Защищая стадо.

40 Дворкин, «Сектоведение», раздел: Тоталитарные секты: Общие понятия.

41 Рид, «За кулисами Сторожевой Башни», 81.

42 В. І. Докаш, В. Ю. Лешан, Загальне релігієзнавство (Чернівці: «Книги - ХХІ», 2005), 170 – 171.

43 Цю інформацію можна знайти в книзі Н. В. Порубльова «Организация свидетелей Иеговы в свете истории и учения Библии» на ст. 18 -19, 41.

44 Рид, «За кулисами Сторожевой Башни», ст. 82 – 83.

45 Роудс, Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания, 15 -16.

46 Мансанарес, «Воспоминания «свидетеля Иеговы», гл. 3, раздел: «Истина, которая приводит в жизнь вечную».

47 А. н., Смотри! Я творю все новое, 27.

48 Мансанарес, «Воспоминания «свидетеля Иеговы» Глава 3, раздел: Ты должен решиться.

49 Рид, «За кулисами Сторожевой Башни», 95 – 96.