Боротись за віру, раз дану святим

Біблійне вчення щодо божественості особи Духа Святого

Дух Святий у Старому Заповіті

«Єврейське слово “ruakh” з’являється 378 разів в старому заповіті, у той час, як ідентичне арамейське слово зустрічається 11 разів (тільки в книзі Даниїла). В основному значення «дух»(1 Сам. 16:14), «вітер» (Екл. 10:13), подих або дихання (Буття 6:17)».1 Звичайно, що саме слово дух вживається в абсолютно різних контекстах, і тому має абсолютно різне значення. До прикладу зустрічаються вживання слова руах в значенні, Мій (Божий) Дух(Бут. 6:3) і дух людини (Иов 10:12) або між відношенням (Прип. 16:18) і нематеріальною частиною людини (Пс. 31:5).

Святий Дух згадується з часу творіння(Бут. 1:2) протягом всього Старого Заповіту до книги Малахії(2:15). Божий Дух з’являється найчастіше в книзі Ісаї (15 разів), Єзекіїля(15 разів), Числа(7 разів), Суддів(7 разів), 1 Самуїла(7 разів) і Псалми (5 разів).2

Буття 1:2. «А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води.» Із самих перших рядочків Біблії ми зустрічаємо, фразу Дух Божий. В контексті Старого Заповіту Дух Божий не завжди означає окрему сутність. «Поняття ruah Yahweh в Старому Заповіті; це – сила Божа, активна Божа воля, направлена на досягнення моральних та релігійних цілей» 3 Дух Божий це джерело всього життя, це активний принцип, який виходив від Господа. Це щось подібне як рука Бога. Єврейський народ приймав Дух Божий, як активний прояв Божої сили, або «подих Бога».4

Задачею Буття 1:2 де написано про Дух Божий, не є відповісти на всі догматичні запитання церкви, щодо особи Духа Святого під час творіння. Багато чого є незрозумілим. «Дія божественного ruah полягає тут в тому, щоб забезпечити присутність Бога в процесі творіння» 5ї Дух Божий був присутній під час всієї історії Божого народу. Проте читаючи далі Старий Заповіт, ми помічаємо вже прояви Духа як особистості. В книзі пророка Ісаї написано про Духа Святого як тог,о кого можна засмутити. «Та стали вони неслухняними й Духа Святого Його засмутили, - і Він обернувся на ворога їм, Він Сам воював проти них…». Є уже тут вказівки на те, що із Духом Святим можна вчинити, як із особою, Його можливо засмутити.

«Старозавітне відкриття про Духа неповне, точно так само, як і відкриття про Сина і про Отця» .6 В 1 Петра 1 розділ 10-12 вірші «Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Хрестів, що в них був, коли Він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть по них. Їм відкрито було, що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщенно вам через благовісників Духом Святим, із неба посланим, на що бажають дивитися Анголи.» В даному тексті помітно, що пророки не все розуміли, або розуміли не в повній мірі, що і як буде в переді. Тому, коли мова іде про те, чому Юдеї приймали Духа Святого як «форму присутності сили Бога серед Його народу».7


Дух Святий у Новому Заповіті

Як із самих перших рядочків Старого Заповіту, зустрічається Божественна дія Духа Святого. Так і розпочинаючи читання Нового Заповіту, Людина зустрічається із Святим Духом. Якщо в Буття Він мав участь під час створення, то тут в Євангеліях Він із самого початку показаний як той завдяки кому відбувається втілення Месії, Божого Сина Мт 1:18 «Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли Його матір Марію заручено з Йосипом, то перш, ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого.»

Христос Був народжений в результаті Дії Святого Духа, проповідь Івана Хрестителя, була про те що прийде Той Хто буде хрестити Духом Святим (Марка 1:8). Сам Христос заявляв що має прийти інший Утішитель Дух Святий (Івана 14:16). Утворення церкви стало можливим лише при сходженні Духа Святого (Дії 2:4). В церкві все її життя та діяльність можливі лише при Дії Духа Святого( 1Кор 12:8-9).

«На сторінках Нового Заповіту врешті стає явно, що Дух це Божественна особа. Він приймає участь в божественних справах, володіє божественним знанням божественних істин (1Кор. 2:10-11) і має божественні повноваження (Рим 15:19; 1 Кор12:11)».8

Є поняття про те, що по тій причині, що грецьке слово «πνεũμα» середнього роду, то це свідчить про те, що дане слово не може вживатися до особи. Проте в Євангелії від Івана 14:26 ми читаємо: «Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в Ім'я Моє, Той навчить вас усього, і пригадає вам усе, що Я вам говорив.» Слово «παράκλητος», яке вживається як займенник по відношенні до Духа Святого, перекладається як утішитель. І цікаво те, що дане слово, є займенником чоловічого роду.9 «Єдина причина, чому в грецькому тексті міг використовуватися займеник чоловічого роду «Він» по відношенні до іменника середнього роду «πνεũμα» (дух) полягала в тому, що було визнано, що Дух не може бути впливом або силою, а Особою. Тому по відношенні Духа повинен використовуватися займенник середнього роду.»10


Особа Святого Духа11

Властивості Святого Духа як особи

 1. Він вічний. Псалом 138:7-10
 2. Він всюди присутній. Луки 1:35
 3. Він всемогутній. 1Коринтян 2:10-11
 4. Він всезнаючий. Івана14:26, Івана 16:12-13
 5. Він є життя. Римлян 8:2
 6. Він є істина. Івана 16:13
 7. Він є вічність. Євреїв 9:14
 8. Він є святість. Єфесян 4:30
 9. Він є любов. Римлян 15:30

Особистісні Дії Духа Святого

 1. Він чує. Івана 16:13
 2. Він говорить .Дії 8:29; 10:19; 13:2;
 3. Він звіщає. Івана 16:13
 4. Він молиться. Римлян 8:26
 5. Він вчить. Івана 14:26
 6. Він наставляє. Івана 16:13
 7. Він нагадує. Івана 14:26
 8. Він прославляє. Івана 16:14
 9. Він не допускає. Дії 16:6-7
 10. Він творить чудеса. Дії 2:4
 11. Він закликає до служіння. Дії13:2
 12. Він ставить пасторів над церквами. Дії 20:28
 13. Він керує. Дії 16:6-7
 14. Він спостерігає. Дії 20:28
 15. Він свідчить. Івана 15:26 - 27
 16. Він заступається. Римлян 8:26
 17. Він викликує. Галатів 4:6
 18. Він воскрешає мертвих. Римлян 8:11

Книга Дії Святих Апостолів 1:8 написано: «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас…» Якщо прочитати один даний текст, і лише на ньому будувати вчення про Духа Святого, то висновок простий: Дух Святий – це просто певна сила чи енергія. Проте для повноти розуміння Біблійного вчення треба підходити в комплексі до того, що пише Біблія в даному випадку про Духа Святого. Щоб назвати Духа Святого особою треба привести Біблійні аргументи чому Він особа. В попередньому розділі розглядалися аргументи Свідків Єгови щодо того, що це не особа, або просто сила чи енергія. Аргументи виявилися не надто сильними. Які можна заперечувати навіть просто логічними роздумами.

Важливо не випустити із погляду зрозумілі речі, які написанні в Писані, Формула хрещення вказує на те, що Дух Святий це особа, адже коли в Євангелії від Матвія в 28 розділі 19 вірші написано, « …христячи їх в ім’я Отця і Сина і Святого Духа». То в даному випадку, ця фраза показує, що Дух святий знаходиться в таких стосунках із Отцем та Сином, які ясно вказують на те, що він – Особа. А також коли апостол Павло написав «Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога й Отця, і причастя Святого Духа нехай буде зо всіма вами! Амінь.» (2 до Коринфян 13:13). Тому тут ясно показано, що Дух Святий є особою подібно тому, як особою є Отець та Син.12

Атрибути особистості

Тому перейдемо до того чи можна назвати Дух Святий особою. Для того, щоб когось чи щось назвати особистістю необхідно побачити атрибути особистості. Індивідуальність (особистість) — це статус буття особи .13 Є три основних атрибути особистості це: «розум, воля та почуття»14 дана позиція щодо атрибутів або характерних рис особи, збігається із світським визначенням.

Атрибути особистості «воля, розум, почуття».15 «Воля - одна з функцій людської психіки, яка полягає насамперед у владі над собою, керуванні своїми діями й свідомому регулюванні своєї поведінки.»16 Розум (Знання) - Здатність людини мислити, відображати і пізнавати об'єктивну дійсність.17 Почуття - психічні й фізичні відчуття, здатність відчувати і сприймати навколишнє середовище.18 Ми бачимо світське визначення того, що є особою. Показані атрибути особистості, звичайно світ егоцентричний, і всі визначення крутяться навколо людини. Доктор богослов’я Роман Борисович Дєхтярєнко написав у своїй книзі «Святий Дух», що характеристики особи включають в себе здібність думати, відчувати, та робити вибір, це те саме, що було описано вище із світських визначень про людину. Якщо людина є особою маючи дані характеристики – то і Дух Святий також можна назвати особою, якщо ми на сторінках Біблії знайдемо дані атрибути, які будуть вживатися по відношенні Духа Святого.

Атрибут особи – Розум

Розум – здатність людини (особи) мислити, відображати і пізнавати об'єктивну дійсність.19 Якщо характеристикою особи є розум, то потрібно поглянути в Біблію, чи показано в Біблії, В послані до Римлян 8:16 написано: «Сам Цей Дух свідчить разом із духом нашим, що ми – діти Божі». Ми бачимо, що тут Духу Святому дається характеристика – він свідчить. συμμαρτυρει (сюммартюрЭй) – сосвидетельствует – Це дієслово, теперішнього часу, дійсного, активного стану20 (Номер Стронга: 4828). Те, що Дух Святий свідчить вказує на нього як на того, хто має інтелект, певний запас знань. Це Той, до кого можна по праву віднести атрибут особистості – розум.

Христос у Своїй прощальній, настановній бесіді, із учнями перед своїм розп’яттям. Він завжди використовував слово - Дух (Πνεῦμα) – якщо розуміти Дух Святий, як просто силу Божу, то чому не використовувалося слово, яке і описує силу (δύναμις - сила), адже в грецькій мові є слова, які виражають силу, або енергію. Коли Христос Говорить про прихід Духа Святого, він говорить про Його прихід, як іншого вчителя, до цього вчителем, та наставником апостолів Був Христос. Зараз він запевняє учнів, що краще буде, якщо прийде інший наставник.

Євангелія від Івана 14:26 написано: «Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в Ім'я Моє, Той навчить вас усього, і пригадає вам усе, що Я вам говорив.» Тут Ісус показує Духа Святого як того, хто вміє мислити, володіє певним інтелектом, має відповідну базу знань – Він навчить. Тобто Він буде вчителем.

Написано: «А коли прийде Він, Той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати Сам від Себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам».(Від Івана 16:13)

Атрибут особи – Воля

«Воля - одна з функцій людської психіки, яка полягає насамперед у владі над собою, керуванні своїми діями й свідомому регулюванні своєї поведінки.» 21

Ми із Євангелії послання до Римлян 8:27 читаємо «А Той, Хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих.» Тут варто зупинитися на даному тексті, а особливо на фразі «…яка думка у Духа…». « В грецькій мові думка позначується словом «phronema». Воно має широкий зміст включаючи в себе поняття про думки, почуття та волю».22

Коли читати книгу Дій Святих Апостолів, то зустрічається текс, який звучить наступним чином: «Дійшовши ж до Мізії, хотіли піти до Вітінії, та їм не дозволив Дух Ісусів.» (Дії Апостолів 16:7) Тут зустрічається дія Духа Святого, як прояв однієї із характеристик особи – Воля. Тут в даному тексті, Дух Ісусів не дозволяє іти до Вітінії, Він робить те що може зробити лиш вольова особа. Слово, яке тут перекладене як «не дозволив» в Новому Заповіті вживається 11 разів23 (Мт 24:43, Лк 4:41, Лк 22:51, Дії 14:16, Дії 16:7, Дії 19:30, Дії 23:32, Дії 27:32, Дії 27:40, Дії 28:4, 1Кор 10:13). У всіх текстах окрім Дії 28:4 говориться про те, що хтось конкретно дозволяв чи не дозволяв чомусь статися лише в 28:4 говориться про те, що справедливість жити не дозволила. Тому коли читаємо текст Дії 16:7 варто розуміти, що це прояв волі – як свідомого керування своїми діями. Це прояв Духа, як особистості.

Атрибут особи – почуття

Ще одна характеристика Духа Святого як особи це прояв Його почуттів. Апостол Павло в послані до Єфесян вказує на даний атрибут особи. «І не засмучуйте Духа Святого Божого, Яким ви запечатані на день викупу» (До Ефесян 4:30). Той кого можна засмутити, не може бути просто безособовою силою чи впливом. Засмутити можна лише того, кого можна назвати особою. Дане слово «λυπειτε» - засмучуйте вживається в Новому Заповіті 26 разів24 , і кожного разу коли воно вживається в тексті воно вживається по відношенні до живих осіб, тому бачачи це, варто розуміти, що засмучування Духа Святого це вказівка на наявність у Нього почутів, а отже ознака того, що Дух Святий це особа, а не просто безособова сила.

Дія та сила Духа святого відрізняється, від Самого Духа Святого

І Ангол промовив у відповідь їй: Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе, через те то й Святе, що народиться, буде Син Божий!(Від Луки 1:35)

А Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про Нього рознеслась по всій тій країні. (Від Луки 4:14)

Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його Святим Духом і силою Бог. І ходив Він, добро чинячи й усіх уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із Ним. (Дії Апостолів 10:38)

Бог же надії нехай вас наповнить усякою радістю й миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого! (До Римлян 15:13)

«І слово моє й моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили…» (1 до Коринтян 2:4)

«Якщо сприйняти Святого Духа як просто силу, то ці відрізки виявляться абсурдними, беззмістовними або були би пустою тавтологією. Продемонструвати це можна, замінивши словосполучення «Дух Святий» на слова «сила» або «вплив»»


Володимир Николюк
бакалавр богословия


1 Справжня Варта, Вчення про святу Трійцю на сторінках Писання та в історії Церкви. http://varta.kharkov.ua/articles/1094415, (15.01.2018)

2 John MacArtur and Richard Mayhye, General Editors,Biblical Doctrine A Systematik Summary of Bible Truth. 334.

3 там же

4 Джордж Элдон Ледд, Богословие Нового Завета. 352

5 Луи Беркхоф, Систематическое богословие. 487

6 Синклер Фергюсон, Святой Дух. 21

7 Фергюсон, Святой Дух. 31

8 Фергюсон, Святой Дух. 21

9 Фергюсон, Святой Дух. 31

10 Углубленное исследование Библейского текста, http://biblezoom.ru/ взято 19:37 04.01.2018.

11 Дихтиренко, Святой Дух, Ст. 3

12 Дані пункти взяті із лекційних записів Д-ра Ігоря Михайловича Яремчука, Вчення про Духа Святого а також ст. 4 Уильям Дж. Кеной, Основы Библейского учения

13 Углубленное исследование Библейского текста, http://biblezoom.ru/ взято 19:37 04.01.2018.

14 Дихтиренко, Святой Дух, Ст. 3

15 Дані пункти взяті із лекційних записів Д-ра Ігоря Михайловича Яремчука, Вчення про Духа Святого а також ст. 4 Уильям Дж. Кеной, Основы Библейского учения

16 Ллойд-Джонс Том 2 Бог Дух Святой. 17.

17 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0

18 Луи Беркхоф, Систематическое богословие. 102.

19 Атрибути особистості та її роль в історії, http://um.co.ua/8/8-11/8-115532.html, взято (03.02.2018. 17.50).

20 Словник української мови, http://sum.in.ua/s/volja. (18:00 03.02.2018).

21 Словник української мови, http://sum.in.ua/s/rozum. (18:00 03.02.2018).

22 Словник української мови, http://sum.in.ua/s/pochuttja. (18:00 03.02.2018)

23 Словник української мови, http://sum.in.ua/s/rozum. (05.02.2018 об10:02).

24 Углубленное исследование Библейского текста http://biblezoom.ru/. (11:45 05.02.2018).